DeutschEnglishру́сскийPolski

Einladung zur Südback 2017

Halle 5 Stand D62

Wir suchen: Dipl.-Ing. Fachrichtung Elektrotechnik m/w

Für den Aufbau unserer Elektroabteilung suchen wir den jungen dynamischen Berufseinsteiger...

DMA Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG

Eugen-Diesel-Str. 8
37671 Höxter, Niemcy

tel: +49 (0) 52 71 / 97 06  - 0
faks: +49 (0) 52 71 / 97 06 - 99

e-mail: dma@dma.de
Internet: www.dma.de

EU VAT-ID: DE 125 449 535
NIP: 326 / 5740 / 0527

Rejestr handlowy:
AG Paderborn HRA 4576
AG Paderborn HRB 7142

Komplementariusz:
DMA Maschinen- und Anlagenbau Verwaltungs GmbH

Prezes:
Eckart Jahn / Heinrich Peper


Nota o odpowiedzialności:
Informacje zamieszczone na niniejszych stronach internetowych są regularnie aktualizowane. Mimo wszelkiej staranności dane mogą się w międzyczasie zmienić lub zawierać błędy i nieścisłości. Dlatego nie przejmujemy odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji. Odnosi się to również do wszystkich pozostałych stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza. Wydawca nie jest również odpowiedzialny za treść stron internetowych, do których można przechodzić przez tego typu łącza. Ponadto wydawca zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełniania udostępnionych stron internetowych. Treść i struktura tych stron internetowych są chronione prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, w szczególności fragmentów tekstu lub materiału graficznego, wymaga uprzedniej zgody wydawcy. Strony internetowe:

Realizacja / Content Management System (CMS):

MR SYSTEME GmbH & Co.KG
IT will speed your Business
Konrad - Zuse - Str. 3
37671 Höxter

Z uprzejmym wsparciem:

SILBERWEISS
Kreativagentur
Inhaberin: Doria Keppler
Auf den Behnen 18
33154 Salzkotten

 

Źródło zdjęć:

DMA Maschinen- und Anlagenbau
www.fotolia.de
www.istockphoto.de
www.shutterstock.com

 


 

 

Wyłączenie odpowiedzialności
Mimo starannych kontroli merytorycznych nie ponosimy odpowiedzialności za treść łączy zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą łącza, odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Podane w tym miejscu informacje zostały opublikowane celem wypełnienia następujących obowiązków prawnych:

* § 6 i § 7 niem. ustawy o telekomunikacji (TDG)
* § 4 ust. 3 niem. ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG)
* § 312c niem. kodeksu cywilnego (BGB)
* § 1 niem. rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych (BGB-InfoV)

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej

Autor nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora odnoszące się do szkód natury materialnej lub intelektualnej, których przyczyną było wykorzystanie lub niewykorzystanie opublikowanych informacji bądź wykorzystanie błędnych i niepełnych informacje są z zasady wykluczone, jeśli autorowi nie można udowodnić umyślnego zawinienia lub zawinienia wynikającego z rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub przejściowego albo ostatecznego wstrzymywania publikacji fragmentów stron lub całej oferty bez dodatkowego powiadamiania.

2. Odsyłacze i łącza

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („łącza”), które nie wchodzą w zakres odpowiedzialności autora, obowiązek autora wynikający z odpowiedzialności występowałby tylko w przypadku, gdy autorowi znane byłyby treści i miałby on techniczną możliwość oraz można by było oczekiwać od niego udaremnienia wykorzystania w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym, że w chwili wstawienia łączy na stronach, do których odwołują się łącza, nie można stwierdzić żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści oraz prawa autorskie do zlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego dystansuje się on wyraźnie do wszelkich treści wszystkich stron, do których odnoszą się łącza/odnośniki, które zostały zmienione po wstawieniu łącza. Oświadczenie to dotyczy wszystkich łączy i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej oraz wpisów osób trzecich w książkach odwiedzin, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez autora.
Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju publikowanych informacji, odpowiada wyłącznie administrator strony, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba, która jedynie wskazała daną publikację przez łącza.

3. Prawo autorskie i używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone przez niego grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub bezlicencyjne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie znaki firmowe i towarowe zamieszczone w ramach oferty internetowej i chronione przez ewentualne osoby trzecie podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawom własności ich zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie samego wymienienia nie można wnioskować, że znak firmowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich!
Prawa autorskie do opublikowanych, samodzielnie przez autora utworzonych obiektów, pozostają własnością wyłącznie autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych

Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub służbowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika następuje wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług oraz ich opłacanie – jeśli technicznie możliwe i dostosowane do możliwości – jest dozwolone również bez podawania takich danych bądź przez podanie danych anonimizowanych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej lub porównywanych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone.
Zastrzega się możliwość podejmowania kroków prawnych przeciwko osobom rozsyłającym tak zwany spam w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, w której znajduje się odsyłacz do tej strony. Jeśli fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie są lub przestały być zgodne z obowiązującym stanem prawnym lub nie są zgodne w pełnym zakresie, pozostałe fragmenty dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i obowiązywania.

DMA Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG - Eugen-Diesel-Str. 8 - 37671 Höxter - Tel.: +49 [0] 5271 9706-0